Resultat Fas3

Många fler lediga jobb, en ökning av antalet personer som fick arbete och färre nya arbetslösa. Under januari månad anmälde landets arbetsgivare 62 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det var 20 000 fler än för ett år sedan. I slutet av månaden var 409 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det är 8,5 procent av arbetskraften. För personer i Fas3 är det 1% som får jobb.

Sedan starten av Mötesplats Torvalla den 28 april 2010 har 12% gått vidare till arbete av totalt 9 Fas3:are.  Det finns förnärvarande en person som kontinuerligt är ute på arbete.

Av totalt 5 medarbetare på Mötesplats Hammarstrand, som startades 17 november 2010, har resulterat till att 20% gått vidare till arbete.Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


RSS 2.0